Velkommen til Securitas


Securitas AS er det største og eldste sikkerhetsselskapet i Norge. Vi har vel 6.000 vektere ute i samfunnet og over 40 avdelingskontorer. I 2014 hadde vi en omsetning på ca. 2,4 milliarder norske kroner. Dette gjør at vi har kraft og styrke til å investere i og ta vare på våre ansatte. Securitas er et globalt selskap og har i underkant av 320.000 ansatte i 53 land.

Vi er totalleverandør av sikkerhetsløsninger som er lønnsomme for kunden og for Securitas. Vi tar ansvaret for hele risikobildet til våre kunder, og setter sammen tjenester og produkter som skaper en løsning som innfrir kundens behov.

Våre grunnverdier er ærlighet, vaktsomhet og hjelpsomhet. Å være ærlig innebærer at vi er oppriktige i det vi gjør og at vi er pålitelige. Vaktsomhet betyr at vi er profesjonelle og evner å se det andre ikke ser. Å gi en hjelpende hånd innebærer å yte service ut over det som er forventet.

Securitas sin visjon er: Vi tar alltid ansvar for din trygghet