Velkommen til Skatt Nord, Sortland


I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

Skattedirektør Hans Christian Holte understreker hvor viktig det er å forstå forskjellen på et samfunn der alle vil gjøre opp for seg, og et samfunn der det må brukes sanksjoner og kontroll for å få inn skattepengene. Skatteetaten må ha stor tillit i befolkningen, og gjøre det enkelt for alle å følge skattereglene.

Alle landets innbyggere kommer i kontakt med Skatteetaten. Disse møtene har mye å si for folkets tillit til oss. Derfor er det viktig at vi alltid er imøtekommende og profesjonelle, i tillegg til å være nytenkende i måten vi løser oppgaver på.