Lokalt engasjement

Vi på Sortland Storsenter er opptatt av vårt nærmiljø og ønsker å støtte opp om alt det positive som skjer rundt oss. Vi ønsker å være en bidragsyter for kultur, sport og frivillige organisasjoner, og har samarbeidsavtaler med flere lag/foreninger. På senteret har vi standplasser til loddsalg og diverse småmarkeder for lag, foreninger og andre. Ønsker dere å ha en aktivitet på senteret, send en mail til ronny@bysenteret.com

Sortland Håndballklubb

logo-sortland-blackwhiteSortland Håndballklubb (SHK) utvider det sportslige tilbudet til barn og unge, og det syns vi på Sortland Storsenter er meget positivt. Vi har derfor inngått sponsoravtale med klubben for sesongene 2016 – 2017 og 2017 – 2018. Vi ønsker klubben lykke til med satsningen!

Ungt Entreprenørskap

Samarbeidet med Entreprenørskap Nordland (elevbedrifter i videregående skole) og elevbedrifter i ungdomsskolen, er noe vi prioriterer høyt og setter stor pris på. Elevbedriftene får også tilbud om gratis standplass i senteret, for å selge sine produkter. Videre bruker vi senteret til utstillinger, bilder, husflid og andre opptredener, (musikk/dans/turn) Vi ønsker at senteret skal være en sosial møteplass og kulturformidler.

Hjertebedrift

Hjertebedrift-logo

Vi er blitt en hjertebedrift. Det betyr at vi er med på å finansiere forskningsprosjekt LIVET SKAL LEVES –et omfattende og livsviktig forskningsprosjekt innen barnekardiologi. Et forskningsprosjekt om hjertefeil og overlevelse.

Som hjertebedrift støtter vi hjertebarnsfamilier i vårt eget fylke. 10% av overskuddet fra Sortland Storsenters bidrag blir ført over til Foreningen for hjertesyke barns lokallag.

Velkommen til Sortland Storsenter
Hilsen Senterleder Ronny Johansen