Velkommen til SortlandAvisa

Vi kommer ut en gang i uka – hver torsdag.

Opplag 2010: 1598 aviser

Lesertall 2011/1: 7000
(ifølge TNS Gallup)
Ansvarlig redaktør:
Gard L. Michalsen
gard@sortlandsavisa.no
www.sortlandsavisa.no
red@sortlandsavisa.no
marked@sortlandsavisa.no

SortlandsAvisa er en lokalavis for Sortland kommune i Nordland.