Vi er stolt Hjertebedrift 2019!

Som Hjertebedrift 2019 støtter vi forskningsprosjektet "Livet skal leves".
Som Hjertebedrift 2019 støtter vi forskningsprosjektet LIVET SKAL LEVES!
I to år har private givere og næringsdrivende bidratt til finansiering av et av barnekardiologiens viktigste forskningsprosjekter. Prosjektet kartlegger dødsårsaken hos barn med hjertefeil og analyserer risikofaktorer og trender. 

Dette vil kunne birdra til å gi viktige svar på hvorfor noen barn utvikler kristisk hjertefeil. 

Takket være tidligere støtte er første fase i arbeidet med å kartlegge nå ferdig. 
Vårt bidrag i 2019 vil støtte den siste delen av arbeidet - analysere risikofaktorer og trender.